top of page

บทสวดมนต์

วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้น ไม่ใช่แค่การสวดมนต์คาถาบทใดก็ได้

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ที่ถูกต้องยังมีปัจจัยประกอบมากกว่านั้น จึงมีหลายคนที่สวดมนต์ผิดวิธีมาโดยตลอด

ทำให้ไม่ได้รับผลตามที่ต้องการ

DSC_0088.JPG

ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระมหากัสสปะอาพาธทุกข์ทรมานจากพิษไข้ พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำและทรงแสดงธรรมโพชฌงคปริตรโปรด ปรากฏว่าพระมหากัสสปะก็หายจากอาพาธ อีกครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะอาพาธหนัก พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ภูเขาคิชฌกูฏและทรงแสดงธรรมโพชฌงคปริตรโปรด พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจึงเชื่อกันว่า “การสวดมนต์ ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้” มิใช่เพียงความหมายของบทสวดมนต์เท่านั้นที่น้อมนำกายใจให้หายป่วยไข้ แต่สัมพันธ์กับ “พลังสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดมนต์”

นายแพทย์ริชาร์ด เกอร์เบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบำบัด เคยกล่าวไว้ว่า แม้โรคภัยบางโรคจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายทำให้ทำงานผิดปกติไปจากเดิม แต่หากอวัยวะส่วนนั้นได้รับพลังสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ด้วยระดับเสียงที่สม่ำเสมอและกระตุ้นติดกันเป็นระยะเวลานานๆ อวัยวะที่มีปัญหานั้นก็มีแนวโน้มจะเยียวยาอาการตัวเองให้ดีขึ้นได้

Sunset

สวดมนต์เช้า

Sunset

สวดมนต์ก่อนนอน

Happiness

สวดมนต์เสริมดวงชะตา

bottom of page