top of page

กิจกรรม

โครงการอบรมวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๑๖ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ (เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน ๒๐๐ รูป

ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า และเพล เครื่องดื่มน้ำปานะ

วันวิสาขบูชา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

bottom of page