top of page

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วม “งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” วันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2566 วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

bottom of page